Какво е LED?

Абревиатурата LED идва от английски език и означава светоизлъчващ диод (light-emitting diode). LED сe произвеждат по най-новата технология за осветление, която е много по-ефективна и по-икономична в сравнение с технологията на производствона традиционните източници на светлина. Класическите крушки с нажежаема жичка, познати на всички, осветяват домовете ни от края на 1800 г., и въпреки подобренията, направени във времето от Александър Лодиган и Томас Едисон, тази тенденция е на път да се промени.

Всички класически крушки, въпреки техните вариации на размери и мощност, се състоят от 3 елемента - основа, наречена фасунга, стъклен балон (крушка) и нажежаема жичка, направена от волфрам, която след време изгаря. Благодарение на напредъка в осветителната техника и технолия през 21-ви век, създаването на диоди и интегрирането им в самите крушки, направи лампите своеобразни полупроводникови устройства. Светодиодните лампи всъщност не изгарят, а вместо това имат свободни електрони, които се движат и освобождават енергия подформата на светлина, а не на топлина. Другите традиционните светлинни източници използват значително повече енергия поради произведената и излъчвана топлина,докато при LED лампите единственото, което излъчват е светлина, това позволява да имат много по-дълъг живот от десетки хиляди часове.

Какво представляват лумените?

За измерване на конвенционалните източници на светлина се използва мерната единицата за мощност Ват (W). Мощността показва количеството енергия (или електроенергия), необходими за производството на светлината, а не колко е действително излъчваната светлина. LED източниците е по точно да се измерват в лумени. Лумените измерват действителния размер на произведената светлина, а не колко енергия се консумира от крушката. Тоест, яркостта на една LED крушка не се измерва в мощността и, а в лумените. Така че, колкото повече лумени има, толкова по-ярка ще бъде и излъчваната светлина от нея. Консумацията на енергия на LED крушките и съответно разходите за електрическа енергия са значително по-ниски в сравнение с традиционното осветление. Ето защо, закупуването на LED лампи, базирано на лумените, а не на мощността, има смисъл. Например една LED крушка еквивалентна на 40W доставя около 500 лумена, приблизително същото количесто колкото една 40W крушка с нажежаема жичка, с тази разлика, че в действителност LED крушката използва само 7W, за да произведе тези 500 лумена.

Къде може да се използва LED?

LED технологията е пригодена както за външно, така и за вътрешно освеление. Може да бъде открита в най-различни устройства, оборудване и тела, които изискват светлинен източник. Светодиодите могат да се намерят в лампи, телевизори и компютърни екрани, светофари, дистанционни управления, игрални конзоли, витрини и т.н..

Колко време ще издържи една LED крушка?

С течение на времето, всички светлинни източници намаляват полезната си мощност. Традиционните крушки с нажежаема жичка изведнъж изгарят и след това спират да произвеждат светлина, за разлика от LED лампите, които не спират да работят по този начин. Обикновено нивата на излъчваната светлина на LED крушките бавно започва да намаляват и когато намалее с 30%, това се смята като индикация за подмяна с нова крушка. Включването и изключването на класическите крушки повлиява негативно на дължината на техния живот, но няма никакъв ефект върху продължителността на живота на LED лампите. Като цяло, LED крушките могат да издържат и работят добре повече от 25 000 часа. Тъй като в годината има само 8760 часа, ако една LED крушка се използва 24/7 непрекъснато, то тя може да се използва около три години или повече. Ако се използва само за 8 часа на ден, то нейният живот може да продължи повече от 8,5 години.

Какви са предимствата на преминаването към LED? Колко ще струва?

Традиционните крушки са с ниска начална цена, но недостатъкът им е високата месечна сметка за енергия. Освен това, те имат кратък живот в сравнение с новата технология на LED крушките. Като допълним и наличието на опасни материали и химикали, използвани за производството на класическите лампи, можем да ги класифицираме като опасни за околната среда. Поради всички тези причини, конвенционалните източници на светлина са спрени от производство в глобален мащаб, дори забранени за употреба от някои европейски държави, а тенденцията е да се заменят с по-екологични, икономически ефективни и енергоспестяващи продукти като LED. Първоначалните разходи за LED осветление се изплащат доста бързо под формата на чувствителни икономии през целия живот на крушката.

Ще продължават ли да се употребяват традиционните крушки?

Светът се движи към по-устойчиви, енергийно ефективни и рентабилни технологии във всяка една индустрия. Именно затова и LED технологията се превръща в популярен и предпочитан източник осветление за битови и производствени цели. Познатите на всички ни традиционните крушки имат по-ниски първоначални разходи спрямо светодиодите, но животът на LED крушките и тяхната ниска консумация на енергия ги прави значително по-икономични и ефективни в дългосрочен план.

Европейският съюз забрани производството на всички традиционни лампи с нажежаема жичка през септември 2012 г., с цел намаляване на консумация на енергия в зоната. Халогенните лампи се очаква да бъдат изтеглени от употреба до 2016 г., което ще отстъпи място за още по-енергийно ефективни възможности и решения с LED светлина за крайните потребители. Потребителите, които са ценово чувствителни, може би се запасяват с флуоресцентни лампи и крушки с нажежаема жичка с очакването, че евтините крушки вече няма да съществуват на рафтовете по магазините, тъй като производството на традиционните източници на светлина е прекратено, но въпреки това по-дългият живот и годишните спестявания на сметките за енергия с LED осветление прави LED крушките далеч по-добра и по-екологична инвестиция.